Kullanıcı Sözleşmesi


KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI
Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter, Pinterest ve benzerleri) aracılığıyla www.outdoorturkiye.com.tr adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden www.outdoorturkiye.com.tr sistemine üye olunabilir. www.outdoorturkiye.com.tr kullanıcısı, “www.outdoorturkiye.com.tr”

Outdoor Turkey Bilişim Organizasyon A.Ş. ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. 

2. Hizmetler

www.outdoorturkiye.com.tr, kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, akıllı TV sistemlerinde veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan sisteme üye işyerlerinden İNDİRİM, kampanya ve buna ilişkin sair imkan ve hizmetler sunar. 

3. www.outdoorturkiye.com.tr Kullanıcı Sistemi

Her www.outdoorturkiye.com.tr kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur. “Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilemez.

Her kullanıcının www.outdoorturkiye.com.tr üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem www.outdoorturkiye.com.tr sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır. Kullanıcılar, diledikleri takdirde ilgili kullanıcı sözleşmelerini onaylamak kaydıyla www.outdoorturkiye.com.tr sistemine giriş yaptıkları kullanıcı adı veya e-posta adresi ve şifre ile www.outdoorturkiye.com.tr sistemine dahil diğer alt sitelerimize de giriş yapabilirler.

“Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde www.outdoorturkiye.com.tr, talep üzerine kullanıcının www.outdoorturkiye.com.tr sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve www.outdoorturkiye.com.tr şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

www.outdoorturkiye.com.tr, kullanıcılarını www.outdoorturkiye.com.tr kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile www.outdoorturkiye.com.tr sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca www.outdoorturkiye.com.tr kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların www.outdoorturkiye.com.tr ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.

www.outdoorturkiye.com.tr, sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının indirimi veren üye işyeri ile paylaşılmasından dolayı kullanıcı ve üye işyeri arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

www.outdoorturkiye.com.tr, sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. www.outdoorturkiye.com.tr, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler www.outdoorturkiye.com.tr Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

4. Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı, www.outdoorturkiye.com.tr hizmetlerinden yararlandığı sırada;

Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve www.outdoorturkiye.com.tr oluşturulmuş her bir Kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini, yeni bir e-posta adresinin ancak www.outdoorturkiye.com.tr üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlatılabileceğini; bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde www.outdoorturkiye.com.tr üyeliğinin sona erebileceğini;

“Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;

www.outdoorturkiye.com.tr tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının www.outdoorturkiye.com.tr’ ye ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;

www.outdoorturkiye.com.tr hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, www.outdoorturkiye.com.tr ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üye işyeri ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere www.outdoorturkiye.com.tr' nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, www.outdoorturkiye.com.tr’ nin bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu;

www.outdoorturkiye.com.tr tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle www.outdoorturkiye.com.tr sorumlu olmayacağını;

www.outdoorturkiye.com.tr servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan www.outdoorturkiye.com.tr sorumlu olmayacağını;

www.outdoorturkiye.com.tr’ de sunulan hizmetlere www.outdoorturkiye.com.tr tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda www.outdoorturkiye.com.tr' nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;

Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü www.outdoorturkiye.com.tr' nin sorumlu tutulamayacağını;

Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan www.outdoorturkiye.com.tr ’un sorumlu olmayacağını;

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi;

Ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakları www.outdoorturkiye.com.tr ’a devredildiğini;

Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;

Diğer kullanıcıların www.outdoorturkiye.com.tr sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı; www.outdoorturkiye.com.tr sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde 

www.outdoorturkiye.com.tr

’ nin veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi 

www.outdoorturkiye.com.tr

’ nin bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya www.outdoorturkiye.com.tr üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;

Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;

Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;

Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;

www.outdoorturkiye.com.tr hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, 

www.outdoorturkiye.com.tr sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı www.outdoorturkiye.com.tr tazminat talep etmemeyi; www.outdoorturkiye.com.tr' dan izin almadan www.outdoorturkiye.com.tr servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı;

www.outdoorturkiye.com.tr' nin, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;

Kurallara aykırı davrandığı takdirde 

www.outdoorturkiye.com.tr

' nin gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

www.outdoorturkiye.com.tr’ nin, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;

Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;

Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;

Online Ödeme Yöntemi ile ödeme yapılmadığı durumda hizmetin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini;

Hukuki ihtilafa neden olabilecek, ifade, görsel, ve sair emtia ile, üyelik ilişkisinden doğabilecek her türlü hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu,

www.outdoorturkiye.com.tr sisteminde çerez (cookie/ tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların www.outdoorturkiye.com.tr’de gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder. 

5. www.outdoorturkiye.com.tr’ye Tanınan Yetkiler

www.outdoorturkiye.com.tr herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. www.outdoorturkiye.com.tr güvenliği şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.outdoorturkiye.com.tr’nin kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre www.outdoorturkiye.com.tr tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. 

www.outdoorturkiye.com.tr kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya www.outdoorturkiye.com.tr sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir. www.outdoorturkiye.com.tr, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt www.outdoorturkiye.com.tr etmemektedir. www.outdoorturkiye.com.tr kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı www.outdoorturkiye.com.tr sorumlu tutulmayacaktır. www.outdoorturkiye.com.tr kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına www.outdoorturkiye.com.tr sahiptir. www.outdoorturkiye.com.tr sistemindeki satışlar, üye işyeri menülerinin tercih anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdırwww.outdoorturkiye.com.tr ilgili üye işyerinde bulunmayan ürünlerin kullanıcıya teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin www.outdoorturkiye.com.tr sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir. www.outdoorturkiye.com.tr kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin; kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya www.outdoorturkiye.com.tr sistemi içinde www.outdoorturkiye.com.tr tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, www.outdoorturkiye.com.tr’ den hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir. 

www.outdoorturkiye.com.tr sisteminde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü www.outdoorturkiye.com.tr sistemindeki üye işyerlerine aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde www.outdoorturkiye.com.tr kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün-hizmet teslimatı yapabilir veya bunları iptal edebilir. www.outdoorturkiye.com.tr sisteminde satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair www.outdoorturkiye.com.tr gerekli özeni gösterecektir ancak üye işyerlerinin indirim içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan www.outdoorturkiye.com.tr sorumlu değildir. www.outdoorturkiye.com.tr, kullanıcının www.outdoorturkiye.com.tr sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden www.outdoorturkiye.com.tr'nin sorumlu olmadığını peşinen kabul eder. www.outdoorturkiye.com.tr kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının sözleşmeyi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır. www.outdoorturkiye.com.tr, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

www.outdoorturkiye.com.tr üye ya da müşterilerinin sağladığı içerikten sorumlu değildir.

6. Kullanım Amacı

Kullanıcılar, www.outdoorturkiye.com.tr sistemi üzerinde, yapılan tüm alışverişlerin gerçekleşen rezervasyon ve site kullanımına dair tüm “kişisel” kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.

7. Ödeme

Süresi www.outdoorturkiye.com.tr tarafından res’en ve serbestçe belirlenecek bir süre boyunca üyelik işlemleri için web sitesi üzerinden ödeme alınmayacaktır.

Kullanıcının avantajlardan yararlanması için www.outdoorturkiye.com.tr üzerinden kendisine bir sms kodu gönderilecek veya app uygulaması ile müşteriye QR kodu gönderilecektir. Anılan indirim vasıtaları ile müşteri, üye iş yerlerinde tanımlanmış bu indirim ve kampanyalardan faydalanabilecektir. Sistem ücretli hale geldiğinde müşterinin istenen kredi kartı bilgileri, www.outdoorturkiye.com.tr sitesinden alışveriş yapan misafirlerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla 3D Secure uygulaması ile alınacaktır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.outdoorturkiye.com.tr ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

8. Kişisel Veri

Kullanıcı www.outdoorturkiye.com.tr’ye üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu www.outdoorturkiye.com.tr ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, iletişim adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile www.outdoorturkiye.com.tr arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler www.outdoorturkiye.com.tr ve www.outdoorturkiye.com.tr iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında www.outdoorturkiye.com.tr ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki bilgileri (aktivite/hizmet aldıkları yerler, aldıkları hizmet/ürün tipi, adeti, saati, bölgesi gibi Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları, detayları gibi) ve benzeri verilerinin (“Veri/ler”) www.outdoorturkiye.com.tr, www.outdoorturkiye.com.tr iştirakleri ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

9. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:

www.outdoorturkiye.com.tr sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, yorum/değerlendirmeleri vb. www.outdoorturkiye.com.tr Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta www.outdoorturkiye.com.tr sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

10. Yürürlük

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer. 

11. Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

Geri Bildirim